Sunday , February 5 2023

Gambar 16 Arah Mata Angin

Gambar 16 Arah Mata Angin

Gambar Kompas Arah 16 Mata Angin Indonesia
Gambar Arah 16 Mata Angin (Indonesia)

Keterangan:

 1. U: Utara (0° or 360°).
 2. S: Selatan (180°).
 3. B: Barat (270°).
 4. T: Timur (90°).
 5. TL: Timur Laut (22,5°).
 6. TG: Tenggara (135°).
 7. BD: Barat Daya (225°).
 8. BL: Barat Laut (315°).
 9. UTL: Utara – Timur Laut (22,5°).
 10. UBL: Utara – Barat Laut (337,5°).
 11. TTL: Timur – Timur Laut (67,5°).
 12. TTG: Timur – Tenggara (112,5°).
 13. STG: Selatan – Tenggara (157,5°).
 14. SBD: Selatan – Barat Daya (202,5°).
 15. BBD: Barat – Barat Daya (247,5°).
 16. BBL: Barat – Barat Laut (292,5°).
Gambar Kompas Arah Mata Angin Inggris
Gambar Arah Mata Angin

Keterangan:

 1. N: North (0/360°).
 2. S: South (180°).
 3. W: West (270°).
 4. E: East (90°).
 5. NE: NorthEast (45°).
 6. NW: NorthWest (315°).
 7. SE: SouthEast (135°).
 8. SW: SouthWest (225°).
 9. NNE: North – NorthEast (22,5°).
 10. NNW: North – NorthWest (337,5°).
 11. ENE: East – NorthEast (67,5°).
 12. ESE: East – SouthEast (112,5°).
 13. SSE: South – SouthEast (157,5°).
 14. SSW: South – SouthWest (202,5°).
 15. WSW: West – SouthWest (247,5°).
 16. WNW: West – NorthWest (292,5°).

Mata angin merupakan panduan yang digunakan untuk menentukan arah. Mata angin umum digunakan dalam navigasi, kompas dan peta.

Gambar kompas arah 16 mata angin di negara indonesia dan dunia, www.dilut.com

Please follow and like us: