Sunday , February 5 2023

Contoh 10 Perilaku yang Mencerminkan Sila Pertama pancasila

Sebagai warga negara Indonesia kita wajib tau dengan pancasila.

Di sekolah kita diajarkan pelajaran pendidikan kewarganegaraan yang mana membahas mengenai negara kita, ideologinya, kisah masa lalu hingga bagaimana kita mempertahankan rasa nasionalisme yang ada di dalam tubuh kita.

Tau ngga si kalo pancasila ternyata diambil dari Bahasa Sansekerta.

Dilansir dari gramedia.com Bahasa sansekerta adalah  rumpun bahasa Indo-Eropa yang dianggap salah satu yang paling tua dan banyak dikenal oleh para peneliti bahasa.

Panca yang artinya lima dan sila berarti asas atau prinsip. Sama seperti artinya pancasila merupakan lima sila yang hingga sekarang menjadi ideologi bangsa.

Salah satu sila dalam pancasila yang pertama berbunyi “Ketuhanan yang Maha Esa.”

Di negara Indonesia kita memegang kepercayaan kepada Tuhan yang lumayan cukup tinggi. Ada enam agama yang diakui di Indonesia diantaranya adalah Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu.

Dengan adanya agama yang berbeda di negara Indonesia kita harus menjunjung tinggi rasa toleran dalam diri sendiri seperti prinsip pada pancasila sila pertama.

Berikut 10 perilaku yang menggambarkan sila pertama pancasila:

Contoh sila ke 1 pancasila

1. Mempercayai adanya Tuhan Yang Maha Esa

Kita hidup di dunia pasti akan meninggal. Ini sudah terjadi bertahun-tahun lamanya bahwa kehidupan di dunia tidak akan lama hingga bertahun-tahun.

Kita menghabiskan paling banyak 80-90 tahun dalam hidup. Kita memerlukan sandaran untuk ngadu bagaimana kerasnya dunia. Maka kepercayaan kepada Tuhan mesti kita perkuat lagi.

2. Melaksanakan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing

Ingat, Indonesia itu negara yang banyak mempunyai suku dan juga agama yang berbeda.

Dalam beribadah kita diminta agar melaksanakan dengan khusyuk dan berbuat baik kepada semua orang.

Beribadah merupakan kegiatan yang kita lakukan untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Sebagai manusia kita tidak boleh membuat keributan dengan memaksa orang lain ikut dengan kepercayaan kita.

3. Mempersilakan mereka melaksanakan ibadah tanpa gangguan

Saat beribadah kita mau agar khusyuk. Karena dengan perantara ibadah kita semakin merasa dekat dengan Tuhan.

Jadi sikap paling baik adalah kita tidak mengganggu acara ibadah di masing-masing agama.

4. Menghormati aturan setiap agama

Dalam beragama kita mesti paham aturan yang ada di agama itu dan mentaati nya.

Karena hal itu kita sebagai sesama manusia harus bersikap menghormati apapun aturan atau kewajiban agama masing-masing.

5. Tidak ikut campur urusan agama lain

Saat kita menjadi masyarakat kita cukup toleransi dengan segala sesuatu yang ada di diri orang lain.

Ada kalanya mungkin kita ingin tau tentang sesuatu tapi dalam beragama kita mesti paham kalo kita lebih baik fokus dengan agama masing-masing.

6. Tidak membeda-bedakan orang karena agama

Bhineka tunggal Ika adalah semboyan bangsa Indonesia yang sering kita dengar.

Walaupun berbeda dalam beragama kita mesti satu tujuan yaitu kedamaian di masyarakat.

Tidak membedakan orang dari agama adalah hal terpuji agar hidup damai dan tenang.

7. Bersikap adil

Ketika kita ada perbedaan dalam beragama maka sikap kita lagi diuji apakah akan memihak satu atau bersikap adil.

Bagusnya adalah sikap adil dengan agama manapun karena bangsa kita adalah bangsa yang menjunjung tinggi kedamaian karena perasaan senasib dan sebangsa.

8. Tidak bermusuhan karena berbeda agama

Sebagai negara yang mempunyai banyak agama hal yang sulit adalah menyatukan banyak pikiran manusia.

Tapi, kita harus paham bahwa dengan bersama semua menjadi mudah. Maka dari itu kita tidak boleh bersikap musuh dengan agama lain.

9. Tidak Mengejek agama lain

Perasaan sombong adalah perasaan membuat seseorang bisa mengejek orang lain. Kita hidup berdampingan jadi tidak boleh mengejek satu sama lain

10. Bertoleransi antar agama

Toleransi adalah salah satu hal yang wajib bangsa Indonesia punya. Karena kita memiliki banyak perbedaan seperti suku, ras dan agama jadi rasa toleransi harus ada agar kedamaian tercipta

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *